Engineering
Op basis van onze kennis en ervaring met zeer uiteenlopende elektrotechnische installatieprojecten kunnen wij de installaties op een efficiënte wijze ontwerpen en tekenen.

Goede en complete tekeningen kunnen u tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden veel tijd en eventuele fouten besparen.

Wij maken de benodigde ontwerp-, werk- en revisietekeningen en schema’s.

Tevens voeren wij de nodige technische berekeningen uit zoals bijvoorbeeld de kabelberekeningen en lichtberekeningen.

Calculatie

Door onze ervaring bij elektrotechnische installatiebedrijven kunnen wij op een “marktconforme” wijze calculaties verzorgen van elektrotechnische installaties.  De calculaties worden op een overzichtelijke wijze samengesteld en gespecificeerd in diversen deelprijzen. Na het vervaardigen van de calculatie  wordt deze in Excel-formaat verstrekt. Uiteraard is het hierna mogelijk om wijzigingen in de calculatie aan te brengen zoals bijvoorbeeld gehanteerde marges, uurlonen, normtijden, kortingen, etc..

Vaak vervaardigen wij eerst een ontwerp en tekeningen, waarna de calculatie gemaakt wordt. Deze tekeningen kunnen dan bijvoorbeeld
samen met de begroting en eventuele documentatie van de toe te passen materialen door het installatiebedrijf aan zijn opdrachtgever worden verstrekt.
Onze ervaring leert ons dat de opdrachtgever hiermee veel meer inzicht krijgt in de aangeboden installatie en het installatiebedrijf mede daardoor sneller opdracht zal geven.

Uiteraard calculeren wij ook op basis van door derden aangeleverde tekeningen en/of bestek.

Revisie tekeningen
Conform de NEN 1010 en de NEN 3140 is het beschikbaar hebben van correcte installatietekeningen en schema’s van de aanwezige installatie vereist.
Als deze tekeningen niet beschikbaar zijn of niet meer overeenkomen met de aanwezige installatie kunnen wij deze voor u maken.
Hiervoor zullen wij de elektrische installatie op locatie opnemen en stellen wij door middel van deze opnames de verdeel-inrichtingen
en groepen van bijvoorbeeld de contactdozen, lichtpunten en aansluitpunten vast.

De gegevens worden vervolgens op de tekeningen en schema’s weergegeven.

Advisering en ontwerp installaties

De uitvoering van uw nieuwe of aan te passen installatie is belangrijk en moet zorgvuldig gebeuren. Vieta Engineering denkt al in een vroeg stadium mee over alles wat voor u op het gebied van elektrotechniek van belang kan zijn. Dat leidt vaak tot een compleet ontwerp dat voldoet aan de laatste eisen.